CHÍNH SÁCH ĐỔI / TRẢ HÀNG

Đối với hàng có sẵn:

  • Hàng đã nhận không đổi/trả hàng với bất cứ lý do gì (trừ lý do hàng bị lỗi/hư hỏng từ phía người bán. Khách cần cung cấp bằng chứng bằng video lúc mở hàng);
  • Hàng chưa ship có thể đổi sang 1 sản phẩm khác có giá trị tương đương hoặc cao hơn.

Đối với hàng order

  • Khách cần đặt cọc 40-50% giá trị đơn hàng;
  • Khách hủy đơn sẽ bị mất tiền cọc;
  • Hàng về khách cần chuyển hết tiền hàng còn lại mới giao hàng;
  • Hàng order không đổi hoặc trả hàng với bất cứ lý do gì (trừ lý do hàng bị lỗi/hư hỏng từ phía người bán. Khách cần cung cấp bằng chứng bằng video lúc mở hàng).